Proces Service er Tolderlunds afdeling inden for maskintekniske opgaver og herunder findes lidt sammenfattet information omkring Proces Service som helhed.

Proces Service ApS startede 1. januar 2008 med rådgivning til Miljø- og Energibranchen efter at have overtaget alle rettigheder til de fleste og væsentligste projekter, som Proces Service A/S har udført på affaldsforbrændingsanlæggene siden 1998.

Det betyder, at Proces Service ApS i dag leverer beregninger, tegningsarbejde, dokumentation, nye projekter, foto af diverse anlæg mm., udførelse af rapporter, tilstandsrapporter, termografikrapporter, risikovurderinger, plan for sikkerhed og sundhed, APV osv.

Med ekspertisen bag Proces Service ApS sikres høj faglig kvalitet og en håndværkmæssig god udførelse.

 

For at læse mere omkring Proces Service kompetencer, besøg venligst nedenstående:

Proces-service

 

Comments are closed.