Præsentation

 

TOLDERLUND Rådgivende ingeniører

Firmaet er et relativt ungt firma, stiftet i 2004 af Civil ingeniør Mads Tolderlund.

Vi har omfattende erfaring inden for såvel projektering og projekterings- og byggeledelse og fagtilsyn samt udarbejdelse af licitationsudbud, EU udbud, tilbudsevaluering, kontraktforhandling og kontraktudarbejdelse.

Vores mangesidige erfaring med offentlige bygherrer har givet os en bred viden indenfor de juridiske aspekter som adskiller offentlige bygherrer fra private.

Vi har en lang erfaring inden for avancerede anlæg og stor ekspertise i at planlægge projekterne sådan, at de udføres med mindst mulig gene for anlægsdriften. Vore kernekunder har i normalsituationer 24 timers drift.

Vi besidder viden inden for alle almene ingeniørdiscipliner, og har således ofte udført opgaver som totalrådgiver.

Vores kerneområder er:

  • Projekteringsledelse.
  • Design/analyse af bærende konstruktioner
  • Design/analyse med forskellige ”FEM-værktøjer”
  • Stor erfaring i løsningsorienteret projektering af avancerede konstruktioner og vanskelige kundekrav
  • Stor erfaring inden for tung industri, affalds- og energisektor.
  • Specialister i beton- og stålkonstruktioner

Vi er et firma med stor specialistviden og med stor bredde i vores generalistviden.

Det har siden firmaet start været og er stadig et mål for os at etablere og arbejde efter et tillidsforhold mellem rådgiver og bygherre. Denne strategi har gennem tiden givet os en fast og stabil kundekreds.

 

Udvalgte referencer

Comments are closed.